Dobré místo pro Vaše děti

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 - od pondělí 1. března bude tedy i naše MŠ uzavřena. Postup pro čerpaní ošetřovného naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Změnou je, že formulář nevystavuje a nepotvrzuje škola. Podle schválené právní úpravy budete mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol.

Distanční vzdělávání - předškoláci

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku ze tříd Krtečci, Včeličky a Skřivánci - probíhá povinné distanční vzdělávání - materiály zákonní zástupci obdrželi podle zvolené formy převzetí. Online přístup k materiálům byl rozeslán.

Mladší děti - Školka na dálku

U mladších dětí je možné registrovat se do online Školky na dálku prostřednictvím formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU6gVFb-Ge2UHfhjhWNcC4ERwBPlTXAPLp9pgAZzSJHW7xNg/viewform?usp=sf_link

Po vyplnění formuláře dostanou rodiče link na e-mail k přístupu do online sekce.

Kontakt v případě dotazů: 

vyuka@mslucni.cz nebo tel: 775 018 580

NAŠE TŘÍDY

V naší škole máme 6 tříd, po kliknutí na jednotlivou třídu se o ní dozvíte podrobněji

Proč Mateřská škola LUČNÍ?

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že Vaše děti u nás budou spokojené.

Vzdělávání hrou

Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek, vzděláváme děti kombinací moderních i tradičních pedagogických postupů.

Zkušení pedagogové

V každé třídě je 28 dětí, o které se starají vždy 2 pedagogové. Pedagogický tým doplňují asistenti pedagoga a ve škole pracuje i školní asistent pro podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

Sportujeme i tvoříme

Máme velkou členitou zahradu, kde jsou děti blízko přírodě, maximální důraz klademe na sportovní a pohybové aktivity ve všech formách a na výchovu k ekologickému přístupu ke světu.

Spolupracujeme s řadou organizací

Zapojujeme se do mnoha projektů

Těšíme se na Vás i na Vaše děti


Provozní doba

Pondělí - Pátek: 6:00 - 16:30

Mateřská škola Zlín,

Luční 4588, Zlín 760 05, příspěvková organizace