Školní vzdělávací program

CO VIDÍME KOLEM SEBE, ZAJÍMÁ TO MĚ I TEBE

Mateřská škola je zaměřena především na výchovu šťastného a spokojeného dítěte, což pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.

ŠVP směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky a upevňovalo dovednosti

  • o životě blízkých
  • o zákonitostech přírody
  • o orientaci ve světě dětí, kulturním a estetickém rozhledu a dovednostech
  • o zdokonalování se v mateřském jazyku
  • o vytváření hodnotového systému
  • o vztahu ke zdraví a lidskému životu
  • o úctě k druhým
  • o životě v multikulturním prostředí, o rasové snášenlivosti
  • o rozdílnosti tělesné i psychické vybavenosti
  • o osvojení poznání, že i ono samo může měnit to, čeho se účastní