Aktivity

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Divadelní představení v MŠ

Hudební pořady v MŠ

Kouzelnická vystoupení v MŠ

Kino GAC a sférické kino v MŠ

Dopravní hřiště Malenovice

Mikulášská nadílka

Vánoční nadělování + zpívání koled u stromečku

Masopustní rej

Besedy v knihovně

Velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi

Den Země

Hravá věda

Plavecký kurz pro předškoláky

Barevný týden

Den dětí

Školní výlety

Filmový festival Zlín

Pasování předškoláků, táborák a nocování v MŠ

Olympiáda mateřských škol na SŠPGS