Aktivity

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Divadelní představení v MŠ

Naši školku pravidelně navštěvují divadelní spolky s různými tématy, kterými děti obohacují o nevšední zážitky a situace. Děti se rozvíjí po stránce rozumové, estetické, rozvíjí svou fantazii, komunikaci i vhodné společenské chování.

Hudební pořady

Hudební pořady v MŠ i mimo ni jsou zaměřené na podporu rytmické a melodické kreativity, na rozvoj aktivních hudebních dovedností a prohlubování znalostí o hudbě, hudebních nástrojích a jejich ovládání.

Kouzelnická vystoupení v MŠ

Kouzla a magie – to je radost, zábava a zážitek. Děti během vystoupení trénují pozornost, trpělivost, pracují s fantazií a vlastním úsudkem.

Sférické kino v MŠ a kino GAC

Sférické kino svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují vzdělávací obsah. Velkou zajímavostí od klasického kina je sledování projekce vleže.

Návštěva zlínského kina se považuje za jednu z důležitých součástí kultury v dětství. Zážitky ze širokoúhlého plátna jsou vždy úžasné.

Dopravní hřiště Malenovice

V období od jara do podzimu navštěvujeme dopravní hřiště v Malenovicích. Děti zde mají možnost procvičit své povědomí o dopravě, dopravních předpisech a zásadách bezpečného chování v dopravním provozu. Dětem jsou zapůjčovány kola, koloběžky a odrážedla, čímž se u dětí přirozeně podporuje rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti.

Mikulášská nadílka

Všichni se těší na den, kdy na dveře školky zaklepe Mikuláš, anděl a čert. Tradiční návštěva této trojice je zprostředkována zábavnou a citlivou formou.

Vánoční zvyky a tradice

Celý prosinec dětem přibližujeme tradiční české lidové zvyky a tradice. Začínáme adventním časem – věnec se čtyřmi svícemi, adventní kalendář, Barborka, Mikuláš, pečení cukroví, perníčků, zdobení vánočního stromečku, pouštění lodiček z ořechových skořápek a další. Čím víc víme o tom, co jsou Vánoce a jak voní, tím více se na ně všichni těšíme.

Vánoční tvoření s rodiči + zpívání koled u stromečku

Tvořivé vánoční dílničky s rodiči se těší velké oblibě jak u dětí, tak i u rodičů. Toto tvoření probíhá každoročně v kmenových třídách dětí.

Vánoční nadílka

Před vánočními prázdninami si děti ve všech třídách užijí vánoční nadílku. Společně s kamarády zažijí sváteční dopoledne plné tradic, pohody a dárečků. 

Masopustní rej

Rej masek, loučení se se zimou a příprava na půst. Malí, velcí, všichni v maskách. Za doprovodu živé hudby, zpěvu a tance se průvod masek vydává na obchůzku kolem školky.

Besedy v knihovně

Besedy v knihovně na Jižních Svazích mají za úkol seznámit děti s prostředím knihovny, vypěstovat u nich kladný vztah ke knihám, přiblížit jim známé i méně známé pohádky a pohádkové příběhy. Součástí každého setkání je také čtení ukázek z knih, různé hry a hádanky.

Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi

Před Velikonocemi je dobrým a velice milým zvykem pozvat do naší školky všechny maminky, tatínky, sourozence, babičky i dědečky, zkrátka celé rodiny našich dětí a uspořádat pro všechny jarní tvořivou dílnu.

Den Země

Tento den je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Poznávání u dětí rozvíjíme rozumovou, citovou a mravní výchovu. Klademe důraz na kontakt s přírodou a její pozorování. Vedeme děti k ekologickému myšlení a jednání. Učíme je vnímat krásu, barevnost a rozmanitost přírody.

Hravá věda

Přírodní věda zábavně, hravě a bezpečně. Společně poznáváme, experimentujeme, bádáme a zkoušíme různé pokusy.

Pohádková zahrada

Jeden den v roce se školní zahrada promění v zahradu pohádkovou. Děti se setkávají s různými pohádkovými bytostmi, plní úkoly a sbírají razítka. Zábavný den je zakončen skákacím hradem, sladkou odměnou a diplomem.

Plavecký kurz pro předškoláky

Plavecká škola ve Zlíně nabízí kurzy pro naše předškoláky. Děti jsou zařazeny do skupin podle úrovně psychomotoriky a podle stupně pokročilosti v plaveckých dovednostech.

Barevný týden

Mezi naše nejoblíbenější akce ve školce patří Barevný týden. Po celý týden se zaměřujeme na procvičování barev. Každý den je jiná barva a děti plní tématické kvízy, řeší labyrinty a tvoří. Nechybí barevné písničky, pohádky, říkadla a hádanky. Děti se oblékají do jednotlivých barev a také naše paní kuchařky připravují speciální "barevný" jídelníček.

Den dětí

Pro zábavné dopoledne plné her máme jeden krásný slogan: "Pustíme se do radostných hrátek, protože v tento den mají všechny děti svátek".

Školní výlety

Školní výlety jsou nezapomenutelnou součástí předškolní docházky, které si většina z účastníků pamatuje celý život. Výlety jsou plánovány tak, aby byly zajímavé, poučné i hravé.

Filmový festival Zlín

Na začátku června se ve Zlíně pořádá filmový festival, který je jednou z nejstarších a největších filmových přehlídek. Svým filmovým i doprovodným programem naši školku vždy přiláká a velmi zaujme.

Pasování předškoláků, táborák a nocování v MŠ

Konec školního roku neodmyslitelně patří k loučení s našimi předškoláky. Vstup do 1. třídy je pro děti a nejen pro ně velkou životní událostí, probíhá pasování na zahradě, společný táborák a nocování ve školce. Tato jedinečná akce je organizována tak, aby děti na svoji školku vzpomínaly s láskou.

Olympiáda mateřských škol na SŠPGS

Když se sejde pořádná dávka energie, sportovní nadání, chuť závodit a touha zvítězit, vznikne z toho bezvadné sportovní dopoledne. Přesně takové, jaké pořádá SŠPGS pro děti z mateřských škol. Děti absolvují několik disciplín, které vyžadují rychlost, šikovnost i sílu.

Projektové dny

Všechny projektové dny jsou pro Vaše děti připraveny tak, aby se co nejvíce zvýšila jejich schopnost učit se novým věcem. Děti si zážitkovou formou osvojují dovednosti z různých oblastí naší společnosti.