Aktivity

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Divadelní představení v MŠ

Hudební pořady v MŠ

Kouzelnická vystoupení v MŠ

Sférické kino v MŠ a kino GAC

Dopravní hřiště Malenovice

Mikulášská nadílka

Vánoční zvyky a tradice

Vánoční tvoření s rodiči + zpívání koled u stromečku

Vánoční nadílka

Masopustní rej

Besedy v knihovně

Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi

Den Země

Hravá věda

Pohádková zahrada

Plavecký kurz pro předškoláky

Barevný týden

Den dětí

Školní výlety

Filmový festival Zlín

Pasování předškoláků, táborák a nocování v MŠ

Olympiáda mateřských škol na SŠPGS

Projektové dny