Zápis 2024 

zveřejnění výsledků

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání v pdf ke stažení zde: 

Další postup:

-v zákonné lhůtě zveřejnil ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy

- žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na email: mslucni@post.cz , uvolníte tak místo ostatním uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat 25. 6. 2024 od 15:30 hodin ve třídě Krtečci, budova B1, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí)

- rozhodnutí o přijetí, dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v žádosti

- Školka nanečisto - program pro nově nastupující děti se uskuteční 1. července 2024,  

o programu budou rodiče informováni na schůzkách 

Těšíme se na Vás!