Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace, Luční 4588, 760 05 Zlín

IČO: 71007351

RED IZO: 600113019

Zřizovatel: Statutární město Zlín

Provozní doba: Pondělí - Pátek: 6:00 hodin - 16:30 hodin

Ředitel a statutární zástupce: Mgr. David Bělůnek

Internetové stránky: www.mslucni.cz

Link na Veřejný rejstřík a Sbírku listin: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=608951&typ=PLATNY

2. Důvod a způsob zařízení

Příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2003, na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č.j. 6/31Z/2002 ze dne 26. 9. 2002 a zřizovací listina byla schválená usnesením Zastupitelstva města Zlína č.j. 9/2Z/2002 ze dne 19. 12. 2002.

Předmět činnosti mateřské školy je vymezen zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních v platném znění, zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění.

3. Organizační struktura

Ředitel, 13 pedagogických zaměstnanců, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 1 školnice, 2 uklízečky, vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky.

Poznámka: Stav k 1. 9. 2020

4. Kontaktní spojení

Ředitel: 775 018 580

Školní jídelna, vedoucí stravování: 775 018 581

Jednotlivé třídy:

Budova B1

Krtečci: 775 018 584

Šnečci: 775 018 585

Včeličky: 775 018 586

Berušky: 775 018 587

Budova B2

Skřivánci: 775 018 582

Motýlci: 775 018 583

E-mail: mslucni@post.cz, reditel@mslucni.cz

5. Bankovní spojení

Bankovní účet: 123-2903650257/0100

6 - 7. IČO a DIČO

IČO: 71007351

DIČO: CZ 71007351

8. Dokumenty

Zveřejněné zde: Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají: osobně, v ředitelně, ve třídě.

E-mail: reditel@mslucni.cz

Mobil: 775 018 580

10. Příjem žádosti a dalšího podání

Osobně - E-mailem - telefonicky

11. Opravné prostředky

Konzultací, osobně

12. Formuláře

Nejsou stanoveny

13. Podpisy postupů

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytované služby


16. Licenční smlouvy


17. Výroční zpráva


Poskytnuté informace: V roce 2019 jsme neobdrželi žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.