Projekty
DO KTERÝCH SE ZAPOJUJEME

ŠKOLKA HROU

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní pedagogy v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

PTÁCI KOLEM NÁS

Na školní zahradě máme Naučnou ptačí stezku s Ptačími lázněmi. V areálu jsou rozmístěna pítka, krmítka a budky pro různé druhy ptáků. Pracujeme s vlastní Metodikou "Ptáci v naší zahradě".

FOND SIDUS

Spolupracujeme s Nadačním fondem SIDUS - tento fond pravidelně pořádá sbírky na pomoc těžce nemocným dětem. I prostřednictvím této pomoci učíme děti vnímat svět kolem sebe, být připraven pomáhat a radovat se z této pomoci.

https://www.fondsidus.cz

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V rámci aktivit tohoto projektu se snažíme probouzet v dětech lásku ke knihám, podporujeme jejich touhu poznávat co v knihách najdeme, hledat jejich dětské hrdiny. Pravidelně navštěvujeme i knihovnu a využíváme pohádkové knihy nejenom k četbě při usínání.

https://celeceskoctedetem.cz