Projekty
DO KTERÝCH SE ZAPOJUJEME

PROJEKT ŠABLONY II.

V rámci tohoto projektu získala naše škola finanční prostředky na personální podporu dětí ohrožených školním neúspěchem (Školní asistent) a dále na projektové dny pro děti ve škole i mimo školu. Realizace tohoto projektu u nás probíhá od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Naši pedagogové se zapojují do projektu přípravy lektorů Malé technické univerzity. Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání.

ŠKOLKA HROU

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní pedagogy v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

PTÁCI KOLEM NÁS

Na školní zahradě máme Naučnou ptačí stezku s Ptačími lázněmi. V areálu jsou rozmístěna pítka, krmítka a budky pro různé druhy ptáků. Pracujeme s vlastní Metodikou "Ptáci v naší zahradě".

FOND SIDUS

Spolupracujeme s Nadačním fondem SIDUS - tento fond pravidelně pořádá sbírky na pomoc těžce nemocným dětem. I prostřednictvím této pomoci učíme děti vnímat svět kolem sebe, být připraven pomáhat a radovat se z této pomoci.

https://www.fondsidus.cz

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V rámci aktivit tohoto projektu se snažíme probouzet v dětech lásku ke knihám, podporujeme jejich touhu poznávat co v knihách najdeme, hledat jejich dětské hrdiny. Pravidelně navštěvujeme i knihovnu a využíváme pohádkové knihy nejenom k četbě při usínání.

https://celeceskoctedetem.cz