KRTEČCI

Kontakt 775 018 584

DĚTEM SE VĚNUJÍ


Paní učitelka Bc. Veronika Skřivánková


Pan učitel Ondřej Man


Paní asistentka Veronika Sedláčková


Tato třída je určena pro děti

ve věku 5 - 7 let