Spolupráce

S ORGANIZACEMI

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE

Naše děti pravidelně navštěvují knihovny ve Zlíně. Navštěvujeme výchovné a vzdělávací programy a to jak v centrální knihovně - tak i v pobočce na Jižních Svazích.

https://www.kfbz.cz/

NEKKY BABY CLUB ZLÍN

Naše děti předškolního věku mají každoročně možnost absolvovat plavecký výcvik se zkušenými lektory v BC NEKKY.

https://www.nekky.cz/

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ ZLÍN

V naší mateřské škole absolvují průběžnou pedagogickou praxi studenti SŠPGS.

https://www.sspgs-zlin.cz/

EDULAB

Spolupracujeme s neziskovou organizací EDULAB, která nás podporuje v implementaci nových moderních a netradičních metod do vzdělávání.

https://www.edukacnilaborator.cz/

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pomáhá rodičům s posouzením školní zralosti před vstupem do ZŠ.

https://poradnazl.cz/