Spolupráce

S ORGANIZACEMI

KRAJSKÁ NEMOCNICE  TOMÁŠE BATI

V tomto unikátním projektu spolupracujeme na péči o zrak pro naše děti. Ve škole probíhá prevence, ale i následná péče o děti. 

https://www.kntb.cz/

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE

Naše děti pravidelně navštěvují knihovny ve Zlíně. Navštěvujeme výchovné a vzdělávací programy a to jak v centrální knihovně - tak i v pobočce na Jižních Svazích.

https://www.kfbz.cz/

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Provázející učitel a poskytuje odborné zázemí pro praxe studentů univerzity. 

https://www.utb.cz/

PLAVECKÁ ŠKOLA ZLÍN

Pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (předškoláky připravující se k zápisu do ZŠ) je organizován plavecký výcvik. 

https://www.plaveckaskolazlin.cz/

LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA

Spolupracujeme s lyžařskou školou Nordica Ski Zlín na zajištění možnosti dopoledních sportovních aktivit na svahu ve Zlíně. 

https://www.nordica-ski-zlin.cz/

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ ZLÍN

V naší mateřské škole absolvují průběžnou pedagogickou praxi studenti SŠPGS.

https://www.sspgs-zlin.cz/

EDULAB

Spolupracujeme s neziskovou organizací EDULAB, která nás podporuje v implementaci nových moderních a netradičních metod do vzdělávání.

https://www.edukacnilaborator.cz/

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pomáhá rodičům s posouzením školní zralosti před vstupem do ZŠ.

https://poradnazl.cz/