BERUŠKY

Kontakt 775 018 587

DĚTEM SE VĚNUJÍ


Paní učitelka Bc. Michaela Rozumková


Paní učitelka Alena Polčáková


Paní asistentka Bc. Eva Chmelová


Tato třída je určena pro děti

ve věku 5 - 7 let

BERUŠKY v KVĚTNU

BERUŠKY v DUBNU 

BERUŠKY v BŘEZNU

BERUŠKY v ÚNORU

BERUŠKY v LEDNU

BERUŠKY v PROSINCI

BERUŠKY v LISTOPADU

BERUŠKY v ŘÍJNU

BERUŠKY v ZÁŘÍ