SKŘIVÁNCI

Kontakt 775 018 582

DĚTEM SE VĚNUJÍ


Paní učitelka Mgr. Věra Hubáčková


Paní učitelka Bc. Veronika Podhajská


Paní asistentka Jana Gieslová


Tato třída je určena pro děti

ve věku 3 - 4 let

SKŘIVÁNCI v KVĚTNU

SKŘIVÁNCI v  DUBNU


SKŘIVÁNCI v BŘEZNU

SKŘIVÁNCI v ÚNORU

SKŘIVÁNCI v LEDNU

SKŘIVÁNCI v PROSINCI

SKŘIVÁNCI v LISTOPADU

SKŘIVÁNCI v ŘÍJNU

SKŘIVÁNCI v ZÁŘÍ