VČELIČKY

Kontakt 775 018 586

DĚTEM SE VĚNUJÍ


Pan ředitel Mgr. David Bělůnek


Paní učitelka Vendula Navrátilová


Paní učitelka/asistentka Bc. Kristýna Lauterbachová


Paní asistentka Mgr. Dita Neudeková

 

Tato třída je určena pro děti

ve věku 4 - 6 let