O škole

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Umístění školy v obci: v klidové zóně, v sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně
Druh provozu školy: celodenní
Počet školních budov: 2 - neprovázané
Venkovní areál školy: oplocený komplex budov, zahrada

  • Mateřská škola byla otevřena jako druhá MŠ na největším zlínském, tehdy gottwaldovském sídlišti Jižní Svahy 1. 9. 1977. Během své existence byla soustava tří budov užívána jako 4 třídní mateřská škola, jesle a hospodářské zázemí obou subjektů - kuchyň, prádelna, kotelna... V době nedostatku míst v mateřských školách byly k MŠ otevřeny dvě detašované třídy v nedalekém obytném domě. V roce 1991 byly zrušeny jesle a do uvolněných prostor se nastěhovala nově zřízená samostatná dvoutřídní mateřská škola - Luční II. Tak vedle sebe působily dvě samostatně řízené mateřské školy. Následovalo období snížení růstu populace, původní čtyř třídní mateřská škola - Luční I - byla zredukována na tři třídy a její jedna čtvrtina byla statutárním městem Zlína pronajata ZUŠ Okružní pro taneční obor. Od Ledna 2003 transformací škol v samostatné právní subjekty byly MŠ Luční I a MŠ Luční II sloučeny v jeden právní subjekt, Mateřskou školu Zlín, Luční 4588, příspěvkovou organizaci, školu s celodenním provozem, která měla 5 tříd, umístěných ve dvou samostatných, vzájemně nepropojených, ale blízkých budovách. ZUŠ Okružní - taneční obor - setrvával do 20. 7. 2014 v původních prostorách jedné ze tříd MŠ. Dne 20. 7. 2014 byla se ZUŠ Okružní ukončena smlouva o pronájmu třídy k využívání aktivit ZUŠ Okružní a začalo se s budováním a opravami třídy na šestou třídu pro děti navštěvující MŠ. Provoz v šesté třídě byl spuštěn 1. 11. 2014. Nyní je mateřská škola členěna do šesti tříd po 28 dětech. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která prošla o prázdninách 2016 celkovou rekonstrukcí. Celý areál mateřské školy je zasazen do první etapy budování sídliště Jižní Svahy, má dostatek odstupu od hlavní dopravní komunikace i od okolí. Svažitého pozemku bylo při plánování projektu MŠ nápaditě využito a členění zahrady na horizontální i svažité plochy je pro sportovní vyžití i hru dětí velmi příznivé.