Organizace dne

DEN U NÁS VE ŠKOLCE

 • 6:00

Otevření mateřské školy

 • 6:00 - 8:00

Scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých pedagogem, pedagogická diagnostika, individuální pohovory s dětmi

 • 7:30 - 8:00

Hygiena, 1. část přesnídávky

 • 8:00 - 9:30

Komunitní kruh, diskuse o tématu dne a týdne, jazyková chvilka - procvičování mluvidel, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, práce s integrovanými dětmi

 • 9:30 - 10:00

2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku

 • 10:00 - 11:30

Pobyt venku

 • 11:30 - 12:00

Hygiena, příprava na oběd, oběd

 • 12:00 - 14:00 (mladší děti vstávají v 14:15)

Chvilka před spaním: četba, poslech pohádek, hudební a jiné hádanky, jazykové hry, poslech hudby, odpolední odpočinek, nespící děti od 13:00 pracují individuálně v klidu - pracovní listy, tvoření, stříhání, výroba dárků, puzzle...

 • 14:00 - 14:30

Vstávání, hygiena, svačina

 • 14:30 - 16:30

Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, tvořivost, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí - pobyt na školní zahradě

 • 16:30

Uzavření mateřské školy