Stravování a platby

FINANČNÍ NORMATIV

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

STRAVNÉ

Děti - kategorie do 6 let:

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 22,- Kč

Svačina: 8,- Kč

Pitný režim: 4,- Kč

Celkem: 45,- Kč

Děti - kategorie 7-10 let:

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 25,- Kč

Svačina: 8,- Kč

Pitný režim: 4,- Kč

Celkem: 48,- Kč

ŠKOLNÉ

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky: bezplatně

Ostatní děti: 526,- Kč

Stanovení úplaty pro školní rok 2022/23