Stravování a platby

FINANČNÍ NORMATIV

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

STRAVNÉ

Děti - kategorie do 6 let:

Přesnídávka: 11,- Kč /8,- Kč přesnídávka + 3,- Kč pitný režim/

Oběd: 26,- Kč

Svačina: 6,- Kč

Celkem: 43,- Kč

Děti - kategorie 7-10 let:

Přesnídávka: 12,- Kč /9,- Kč přesnídávka + 3,- Kč pitný režim/

Oběd: 27,- Kč

Svačina: 7,- Kč

Celkem: 46,- Kč

ŠKOLNÉ

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky: bezplatně

Ostatní děti: 456,- Kč