Stravování a platby

FINANČNÍ NORMATIV

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

STRAVNÉ

Děti - kategorie do 6 let:

Přesnídávka: 12,- Kč

Oběd: 26,- Kč

Svačina: 9,- Kč

Pitný režim: 4,- Kč

Celkem: 51,- Kč

Děti - kategorie 7-10 let:

Přesnídávka: 12,- Kč

Oběd: 29,- Kč

Svačina: 9,- Kč

Pitný režim: 4,- Kč

Celkem: 54,- Kč

ŠKOLNÉ

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky: bezplatně

Ostatní děti: 555,- Kč

Stanovení úplaty pro školní rok 2022/2023