Prázdninový provoz - přijetí dětí

INFORMACE

Důležité upozornění

Může docházet k úpravám provozních dob u mateřských škol. Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

V období hlavních školních prázdnin - od 1. července do 31. srpna 2020 - dochází k postupnému omezení provozu v jednotlivých mateřských školách.


PŘEHLED OMEZENÉHO PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE ZLÍNĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH:

V naší mateřské škole je tedy provoz v období od 1. července do 7. srpna 2020.

Na toto období je možné přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost je možné podat na celý provoz, nebo na jeho část. Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku (k dispozici ve dvou formátech):

Postup při podání přihlášky:

1) Vyplnění přihlášky

2) Žádost o vydání potvrzení o očkování z kmenové MŠ (lze vyřídit elektronicky)

3) Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování zaslat na e-mailovou adresu: prazdniny2020@mslucni.cz

4) V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout individuální postup na tel. čísle 775 018 580

5) Termín pro odeslání přihlášky a žádosti je stanoven od 20. května 2020 - 6:00 hodin, do 21. května 2020 - 16:00 hodin

6) Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem

7) Přijatí uchazeči doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí