Prázdninový provoz 2022

INFORMACE

Důležité upozornění

Může docházet k úpravám provozních dob u mateřských škol. Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

V období hlavních školních prázdnin - od 1. července do 31. srpna 2022 - dochází k postupnému omezení provozu v jednotlivých mateřských školách.


PŘEHLED OMEZENÉHO PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE ZLÍNĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH:

V naší mateřské škole je tedy provoz v období 

od 1. července do 24. července 2022 

a od 8. srpna do 14. srpna 2022


RODIČE NAŠICH DĚTÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ V JINÉ MŠ, MOHOU POŽÁDAT O VYDÁNÍ KOPIE POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH.

INFORMACE O PŘIJETÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO NAŠÍ MŠ:  

Na období otevření naší mateřské školy je možné  zažádat o přijetí dítěte z jiné mateřské školy.  Žádost je možné podat na celý provoz nebo na jeho část - to pouze v případě uzavření vlastní kmenové mateřské školy. 

Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku (k dispozici ve dvou formátech):Postup při podání přihlášky:

1) Vyplnění přihlášky

2) Žádost o vydání potvrzení o očkování z kmenové MŠ (lze vyřídit elektronicky)

3) Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování z kmenové MŠ zaslat na e-mailovou adresu: prazdniny@mslucni.cz

4) Kopii potvrzení o očkování Vám vydá Vaše kmenová MŠ

5) V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout individuální postup na tel. čísle 775 018 580

6) Pro odeslání přihlášky a žádosti je stanoven termín 19. května 2022 od 6:00 - 16:30 hodin

7) Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem

8) Přijatí uchazeči doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí