Prázdninový provoz 2023

INFORMACE

Důležité upozornění

Může docházet k úpravám provozních dob u mateřských škol. Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

V období hlavních školních prázdnin dochází k postupnému omezení provozu v jednotlivých mateřských školách.


PŘEHLED OMEZENÉHO PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE ZLÍNĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH:

V naší mateřské škole je tedy provoz v období 

od 3. 7. 2023 do 28. 7. 2023


RODIČE NAŠICH DĚTÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ V JINÉ MŠ, MOHOU POŽÁDAT O VYDÁNÍ KOPIE POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH V PRŮBĚHU MĚSÍCE KVĚTNA.

INFORMACE O PŘIJETÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO NAŠÍ MŠ:  

Na období otevření naší mateřské školy je možné  zažádat o přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost je možné podat na celý provoz nebo na jeho část - to pouze v případě uzavření vlastní kmenové mateřské školy. 

Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující žádost:

Postup při podání žádosti:

1) Vyplnění žádosti

2) Vydání kopie potvrzení o očkování z kmenové MŠ (lze vyřídit elektronicky)

3) Podepsanou žádost a oskenovanou (případně ofocenou) kopii potvrzení o očkování z kmenové MŠ zaslat na e-mailovou adresu: prazdniny@mslucni.cz

4) Pro odeslání žádosti a kopie potvrzení o očkování z kmenové MŠ je stanoven termín 19. 5. 2023 v čase od 8:00 do 16:00 hodin

5) V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout individuální postup na tel. čísle 775 018 580

6) Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem

7) Přijatí uchazeči doručí originál podepsané žádosti a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy