Ortoptika

CVIČEBNA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ojedinělý projekt KNTB pomůže dětem s očními vadami

Oční oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně otevřelo ortoptickou cvičebnu přímo v prostorách zlínské mateřské školy Luční na sídlišti Jižní Svahy. Ortoptika se zabývá poruchami vývoje zraku především u dětí. Základem je diagnostika v ambulanci očního lékaře, poté následuje cvičení. Nejčastěji se jedná o tupozrakost nebo šilhání.

MŠ Luční je největší mateřskou školou ve Zlíně, v současné době se v ní učitelé starají o téměř 170 dětí v šesti třídách. "To je jeden z důvodů, proč jsme chtěli ortoptickou cvičebnu otevřít právě tady. Momentálně jsme přímo ve školce vytipovali osm dětí, které budou naši ortoptistku navštěvovat. Cvičení je velmi důležité, ortoptická péče by navíc měla probíhat mezi třetím a šestým rokem dítěte, kdy má na oči největší účinek. Může snížit riziko operace šilhání a v případě nutnosti operace zvyšuje její úspěšnost. Nicméně pro správný efekt léčby je zásadní její pravidelnost. Ta v běžném režimu není příliš velká, protože rodiče musí každý týden dojít s dítětem na cvičení v pracovní době nemocniční ortoptiky, a často si musí vzít volno z práce. Proto jsme se rozhodli nabídnout rodičům ve Zlíně možnost ortoptických cvičení přímo ve školce, kde bude zajištěna pravidelnost cvičení v prostředí, které děti dobře znají. Z toho důvodu si slibujeme od projektu i lepší spolupráci u našich malých pacientů," řekl primář Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati MUDr. Tomáš Novotný.

Cvičebna zatím bude fungovat jednou týdně vždy od sedmi do půl čtvrté. "Cvičení probíhá vždy na základě doporučení ošetřujícího očního lékaře. Nejčastěji se k nám dostávají děti, které jsou tupozraké nebo šilhají. Kvůli těmto zrakovým poruchám nedochází k zapojování obou očí současně, a je tedy znemožněna správná oční spolupráce. Cvičí se jak s okluzorem, kdy posilujeme slabší oko, tak i bez okluzoru, kdy právě učíme obě oči spolupracovat. Cvičení by děti mělo bavit, proto se jej snažíme pojmout formou hry. Přitom používáme různé přístroje a pomůcky. Jejich výběr je velmi individuální, je potřeba zohlednit zrakovou vadu i věk dítěte a jeho ochotu spolupracovat. Je nutné si také uvědomit, že se jedná o běh na dlouhou trať," popsala Mgr. Aneta Lekešová, ortoptistka Očního oddělení KNTB.

"Podobné projekty mi dělají velkou radost, protože mají velký smysl. Jako lékařka si umím představit, kolik práce mají zdravotníci přímo na očním oddělení. Přesto se jim podařilo přesunout část své práce "do terénu" a vyjít tak vstříc rodičům, a vlastně i dětem, které budou mít větší šanci na uzdravení," uvedla MUDr. Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví.

Vybavení ortoptické cvičebny finančně podpořila Trinity Bank. "Věřím, že ortoptická péče mnoha dětem pomůže eliminovat poruchy vývoje zraku i oční vady a umožní jim kvalitnější život, tímto je projekt KNTB opravdu ojedinělý. Proto jsme v Trinity Bank ani chvíli neváhali nad podporou projektu a nákupem nového specializovaného vybavení. Díky svému zaměření na klientskou péči Trinity Bank v roce 2022 vzrostla o 74 % a v brzké době očekáváme překonání hranice 150 000 klientů. Z těchto úspěchů máme velkou radost a těší mě, že můžeme nejen nabízet výjimečné služby našim klientům, ale současně i podporovat dobročinné a smysluplné aktivity," uvedl zlínský patriot Radomír Lapčík.

Do budoucna se zlínská mateřská škola Luční bude dětem s očními vadami věnovat ještě více. "Občas se setkáváme s dětmi, které mají zanedbané oční vady, jejich rodiče třeba ani nemají šanci poznat nějaký problém. Takhle jim můžeme pomoci u dítěte nejen najít komplikaci, ale především se potom pravidelně na problém zaměřit a zlepšovat zrak přímo ve školce. Od nás se také mohou v případě potřeby rodiče s dětmi objednat přímo do oční ambulance v nemocnici," dodal ředitel MŠ Luční Mgr. David Bělůnek.

Mateřská škola Luční se ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati zaměří také na prevenci a edukaci rodičů. Podle zájmu se pak případně rozšíří i provozní doba nové ortoptické cvičebny.

Zdroj: KNTB

Více informací na telefonním čísle: 775 018 580