Zápis - Ukrajina

pro školní rok 2022/23

Pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu

ve čtvrtek 2. 6. od 13:00 do 15:00 hodin.Міністерство освіти, молоді та спорту постановило що з 1 ЧЕРВНЯ 2022 ПО 15 ЛИПНЯ 2022 ідбудеться реєстрація украінських дітей у школи на 2022-2023 навчальний рік.

Місто Злін домовилось з директорами шкіл,

що день реєстаціі для початкових шкіл та для дитячих садків

буде єдиний


З А П И С

Українських дітей дошкільної освіти до дитячих садків,

які встановлені містом Злін на 2022-2023

навчальний рік проходить у відповідних дитячих садках

2 ЧЕРВНЯ 2022 З 13:00 ДО 15:00Dokumenty: 


Zákonný zástupce doloží:

  • Žádost o přijetí
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování
  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum)
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritéria pro přijímání dětí: Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné).Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. /5 bodů/

Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. /4 body/

Věk dítěte: 4 roky dosažené k 31.8.2022 /4 body/ 3 roky dosažené k 31.8.2022 /3 body/ 2 roky dosažené k 31.8.2022 /2 body/

Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. /1 bod/

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni: podle data narození od nejstaršího po nejmladší. Podmínkou pro přijetí dítěte je očkování dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (netýká se dětí, které k 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let)

Spádový obvod:  Jílová, Klabalská I-III, Klábalka, Klabalská louka, K Pasekám, Luční, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po světelnou křižovatku u I. segmentu, kromě domů č. p. 4537-4551), Mokrá I -II, Na Kopci, Novopasecká, Ostrá horka I-II, Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulici Křiby), Pod Horkou, Polní, Stráže, Strážná, U Kaple.