Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Mateřská škola budova II, Luční 4588, Zlín oprava elektroinstalace“

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení 

Příloha č.3 - Návrh smlouvy o dílo elektroinstalace Luční

Příloha č.4 - Projektová dokumentace

Příloha č.5 - Výkaz / Výměr/Malba

Příloha č.6 - Čestné prohlášení 

Zveřejněno: 15.5.2023, 15:00 hod