Informace pro rodiče

Zlín - Krizový štáb statutárního města Zlína rozhodl, že se Mateřské školy zřizované městem opět otevřou v pondělí 18. května 2020.


Opatření Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace:

1) Nesmí docházet ke shromažďování osob před školou tzn. dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

2) Rodiče předávají děti pedagogům u vstupních dveří. (Nevstupují do vnitřních prostor MŠ.) Roušku dítěte si s sebou odnášejí. Do MŠ si děti nepřinášejí žádné hračky z domova, včetně plyšáků na spaní.

3) V první den nástupu odevzdají rodiče Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení pod opatřeními.) Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti umožněn. Žádáme rodiče o zajištění 1 ks roušky, která zůstane v MŠ pro případ opuštění areálu školy. (Roušku prosím odevzdejte zabalenou a podepsanou v igelitovém sáčku při předávání dítěte.)

4) Většinu dne budou děti trávit na školní zahradě, prosíme proto rodiče, aby děti vybavily potřebným oblečením.

5) Aktuální informace z MŠ budou zveřejňovány na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy.

6) Po celou dobu trvání výše uvedených podmínek bude v MŠ vypnut čipový systém. Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat v čase 12:15 - 12:30. (Rodiče vyčkají na své dítě před vstupními dveřmi, kde jim dítě přivede pedagog - prosíme nezvoňte!) Vyzvedávání dětí po spaní bude probíhat zpravidla na školní zahradě v čase 14:30 - 16:20. (Rodiče si dítě vyzvednou a neprodleně s ním opustí školní zahradu.) V případě nepříznivého počasí budou děti ve svých třídách. (Rodič u vstupních dveří nahlásí pedagogovi jméno dítěte a vyčká na jeho příchod.)

7) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

8) V případě, že se u dítěte objeví příznaky nemoci COVID-19 je odděleno od ostatních dětí do izolační místnosti a ředitel školy neprodleně informuje rodiče, kteří jsou povinni vyzvednout dítě z MŠ a do MŠ jej opět přivedou až s potvrzením od lékaře, že dítě může zpět do kolektivu.

9) Prosíme rodiče o nahlášení docházky dítěte do MŠ formou SMS zprávy na mobilní telefony do svých kmenových tříd a to nejpozději do pátku 15. května 2020.

Čestné prohlášení ke stažení zde:

Opatření ředitele MŠ ke stažení zde:

Školné za měsíc květen ke stažení zde: