COVID-19 - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Kdo o čem rozhoduje v této oblasti ve školách?

1) Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel školy, ani Ministerstvo školství, nýbrž mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

2) Jediný, kdo může nařídit karanténu je krajská hygienická stanice. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit.

3) Naše škola informuje rodiče o nařízené karanténě prostřednictvím telefonátů, nebo SMS.

4) V případě zavedení distanční výuky pro děti plnící povinnou předškolní docházku (předškoláci připravující se na zápis), budete informováni o ní a jejím způsobu ze svých tříd.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete na zachování našeho společného bezpečného prostředí pro Vaše děti.

Krizové ošetřovné - informace zde: 

Důležité odkazy k řešení této situace:

Aktuální platné opatření naleznete zde: https://covid.gov.cz/

MPSV - řešení ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru