COVID-19 - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Kdo o čem rozhoduje v této oblasti ve školách?

(výňatek z metodického materiálu MŠMT)

1) Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel školy, ani Ministerstvo školství, nýbrž mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

2) Jediný, kdo může nařídit karanténu je krajská hygienická stanice. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit.

3) Přesto, že škola nemá za povinnost rodiče informovat o nařízené karanténě, naše škola tak činí prostřednictvím telefonátů a SMS.

4) Pro urychlení případné karantény Vám doporučujeme vyplnit samotrasovací formulář - informace naleznete níže.

5) Potvrzení na Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školského zařízení vydává škola elektronickou formou. V nutnosti vyzvednutí vytištěné verze je toto možné domluvit na kontaktním telefonu - 775 018 580.

6) Žádost o zaslání potvrzení je možné zaslat na e-mail: reditel@mslucni.cz, případně formou SMS na tel 775 018 580.

7) V případě zavedení distanční výuky pro děti plnící povinnou předškolní docházku (předškoláci připravující se na zápis), budete informováni o ní a jejím způsobu ze svých tříd.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete na zachování našeho společného bezpečného prostředí pro Vaše děti.

Důležité odkazy k řešení této situace:

Samotrasování: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/samotrasovani

MPSV - řešení ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru